* ČLÁNEK OBSAHUJE SPOILERY *


HLAVNÍ POSTAVY

 • Feyre - hlavní hrdinka
 • Tamlin - vládce Jarního dvora, love interest
 • Lucien - kamarád a rádce Tamlina, syn vladaře Podzimního dvora, kvůli Amaranthtě přišel o oko
 • Amarantha - hlavní záporná postava
 • Rhysand - "Amaranthina děvka", vladař Nočního dvora


ESTETIKA KNIHY


PŘÍBĚH V KOSTCE

 • Po válce jsou lidé nuceni žít v jižní části Prythianu.
 • V Prythianu nyní vládne Amarantha, která touží po Tamlinovi a seslala na něho kletbu: pokud do 50 let nenajde lidskou dívku a nepřiměje ji, aby mu upřímně řekla, že ho miluje, tak se stane jejím otrokem.
 • Feyre živí své dvě sestry a otce lovem v lese (ztratili veškeré své bohatsví, bydlí v chalupě).
 • Feyre jednoho dne zabije v lese vlka - vílu z Jarního dvora, kterou vyslal po 49 letech Tamlin, aby našla lidskou dívku, která by se do něho mohla zamilovat.
 • Po smrti vlka do chalupy vtrhne ve vlčí podobě Tamlin, řekne jí, že zabila vílu, a donutí ji odjet s ním do vílí říše.
 • V paláci Jarního dvora Feyre poznává Luciena, dozvídá se o kletbě (všichni obyvatelé JD musejí nosit masky), sbližuje se s nimi.
 • kapitola 14, strana 136 - Feyre začíná cítit lítost a na radu Luciena se vydává chytit Suriela - vševědoucí bytost - aby se ho zeptala, jak se dá kletba zlomit.
 • Suriel jí pouze poradí, aby se držela s vladařem, jenže pak k nim do lesa přijdou nágové a chtějí je oba dva zabít. Feyre Suriela vysvobodí z pasti, do které ho předtím chytila, a vydává se na útěk - nágové ji však chytí. Pak se ale v lese objeví Tamlin a všechny nágy rozcupuje.
 • kapitola 17, strana 157 - Feyre se probouzí v noci kvůli křiku zdola, běží ke zdroji a objeví mladého vílího kluka, který je znetvořený a kterému někdo utrhnul křídla - s Tamlinem ho uklidňují a loučí se s ním.
 • kapitola 20-21, strana 195 - Feyre na vílí slavnosti poprvé potkává Rhysanda, když ji zachrání před nebezpečnými bytostmi, které ji chtěly znásilnit.
 • kapitola 26, strana 243 - Rhys se objeví u Tamlina v sídle (velmi spicy).
 • Tamlin Feyre posílá domů, protože je to tam prý pro ni nebezpečné. Feyre znovu vidí svoji rodinu, které Tamlin zajistil bohatství a má teď své sídlo se sluhy. Rodina si díky kouzlu myslí, že Feyre byla u své umírající tety a zdědila po ní peníze. Jedna ze sester to však prokoukne a Feyre jí musí vše vysvětlit.
 • Feyre se po pár týdnech rozhodne vrátit a bojovat. Tamlin a nikdo z obyvatel již však v sídle není - pouze kuchařka, která jí prozradí, kde Tamlin je, poprvé jí vysvětlí kletbu (o tom zamilování) a pomůže jí připravit se na cestu.
 • Feyre se vydává k Amaranthě do Nočního dvora. Před Tamlinem řekne, že ho miluje, ale bohužel už uběhlo 50 let kletba se tedy nezlomí. Amarantha s ní však složí dohodu, že když splní 3 úkoly, tak ji, Tamlina a celý jeho dvůr propustí.
 • První úkol - obří slepý červ a bahenní labyrint - Feyre ho zabije
 • Druhý úkol - Lucien a ona v odlišných klecích, kterým klesal strop s ostny. Feyre musí uhodnout, která ze 3 pák strop zastaví (podle hádanky). Neumí však číst, a tak se rozhodne tipnout si, nicméně se natahuje pro špatnou páku. Rhysand ji na poslední chvíli díky magii zastaví a navede ji na správnou.
 • Rhys Feyre mezi úkoly využívá ke svým potřebám, navštěvuje ji v žaláři a když po úkolu málem zemře a umírá ve vězení, složí s ní dohodu a uzdraví ji (dohoda: musí s ním strávit jeden týden v každém měsíci po zbytek života).
 • kapitola 43-46, strana 399 - Třetí úkol - Feyre musí zabít 3 víly s pytli na hlavě. 2 zvládne usmrtit. Pod 3. pytlem se však skrývá Tamlin. Feyre si ale uvědomí, že Tamlin jí od začátku nenápadně napovídal a snažil se jí prozradit informace o kletbě a o sobě, a vzpomene si, že má srdce z kamene. Probodne tedy i jeho.
 • Amarantha však Feyre zradí, slib nesplní kvůli špatné specifikaci času, a chce ji zabít. Pomalu jí drtí kosti, nicméně Feyre mezitím přijde na odpověď k hádance, kterou jí stanovila s tím, že by pak kletba okamžitě přestala platit. Když ale vysloví odpověď na hádanku, Amarantha jí zlomí páteř (Rhys se ji snažil zachránit a zabít Amaranthu, ale ona ho vždy odhodila pryč).
 • Přítomni však byli vladaři všech dvorů Prythianu, a každý jeden z nich do Feyre vložil svoji jiskru, čímž ji zachránili a ona se stala vznešenou vílou.


DODATKY K PŘÍBĚHU
 • Amarantha nosila na krku Jurianovo oko - Jurian byl milenec její sestry a zabil ji. Amarantha se ho místo usmrcení rozhodla ponechat navěky naživu právě v podobě oka.
Hodnocení knihy: 7/10